خانه / درباره دکتر هاله صالحی پور مهر

درباره دکتر هاله صالحی پور مهر

دکتر هاله صالحی پور مهر متخصص بیماری های قلب و عروق

 

دکتر هاله صالحی پورمهر متخصص بیماری های قلب و عروق در تبریز

فارغ التحصیل سال ۸۰ پزشکی عمومی به عنوان نفر اول دوره

پایان دوره تخصص بیماری های قلب وعروق در سال۸۶ از دانشگاه تبریز

دارای بورد تخصصی