خانه / درباره دکتر هاله صالحی پور مهر

درباره دکتر هاله صالحی پور مهر

دکتر هاله صالحی پور مهر متخصص بیماری های قلب و عروق

 

دکتر هاله صالحی پور مهر

متخصص بیماری های قلب و عروق

فارغ التحصیل سال ۸۰ پزشکی عمومی به عنوان نفر اول دوره

پایان دوره تخصص بیماری های قلب وعروق در سال۸۶ از دانشگاه تبریز